Į jūsų duomenų apsaugą žiūrime rimtai!

Mes naudojamės jūsų asmeniniais duomenimis, ir todėl priėmėme šią duomenų apsaugos politiką, kad jūs žinotumėte, kaip jūsų duomenys naudojami. Siekiant geriausiu būdu apsaugoti jūsų asmeninius duomenis, mes nuolat rūpinamės, kad naudojimasis jūsų duomenimis niekaip neigiamai nepaveiktų jūsų pagrindinių teisių. Mes tikrai žinome apie asmeninės diskriminacijos riziką, pavojus dėl ID vagysčių, finansinių nuostolių, reputacijos ar duomenų saugumo praradimo. Tokiais atvejais sprendimai, kuriuos turime priimti, priklauso nuo mūsų galėjimo prieiti prie jūsų asmens duomenų, biometrinės informacijos, ar kriminalinių įrašų.

Mes nuolat analizuojame jūsų duomenų naudojimo pasekmes jūsų privatumo saugojimui. Pasekmių analizė atliekama dar prieš mums pradedant naudoti jūsų duomenis.

My Best Book ApS yra duomenų valdytoja, ir mes užtikriname, kad jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi pagal visus atitinkamus įstatymus.

Kontaktinė informacija

My Best Book ApS yra duomenų valdytoja, ir mes užtikriname, kad jūsų asmeniniai duomenys yra tvarkomi pagal visus atitinkamus įstatymus.

Susisiekite: My Best Book ApS 

Adresas: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus N,Danija 

PVM mokėtojo numeris: 36088966 

El paštas: contact@mybestbook.com 

Puslapis: www.mybestbook.lt

Užtikriname skaidrų ir sąžiningą duomenų apdorojimą

Kai mes prašome jūsų asmeninių duomenų, informuojame, kuriuos duomenis naudosime ir kam. Duomenų rinkimo metu būsite informuoti. Mes nerenkame informacijos apie jus iš kitų šaltinių.


Asmeninių duomenų valdymas

Mes naudojame tik tokius jūsų duomenis 

Duomenis apie jus naudojame tik pagerinti mūsų paslaugas ir užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę, ir bendrauti su jumis. 

Duomenys, kuriuos naudojame: 

Jautrūs duomenys - naudojami suasmeninti jūsų užsakymą. 

Duomenys apie pomėgius ir įpročius – naudojami rodyti įdomų ir atitinkantį pomėgius turinį. 

Naudojimosi interneto srautu duomenys – naudojami išsiaiškinti, kaip mūsų vartotojai naudojasi mūsų puslapiu. 

Operacijų duomenys – naudojami jūsų užsakymo vykdymui. 

Unikalūs tinklo įrenginių IP adresai – naudojami apsaugoti ir kovoti su piktnaudžiavimu ir nederamu elgesiu. 

Duomenų mes nekaupiame.

Jūsų duomenis renkame ir saugome dėl tam tikrų tikslų

Mes renkame ir saugome jūsų duomenis tik specialiais tikslais ir legaliais verslo sumetimais. 

Tai nutinka, kai mums reikia: 

Apdoroti jūsų užsakymą ir užtikrinti mūsų paslaugų tiekimą. 

Įgyvendinti jūsų produktų ir paslaugų užsakymus. Gerinti mūsų produktus ir paslaugas. 

Bendrauti su jumis. 

Atitikti teisinius reikalavimus. 

Mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis kitais tikslais, nei jie buvo surinkti. Nebent jūs sutikote su tokiomis naudojimosi sąlygomis, mes patikrinsime, ar originalūs jūsų duomenų rinkimo tikslai yra tokie patys, kaip šie. Pavyzdžiui, mes turime įvertinti, ar mums prieinami duomenys yra vieši ir galimi naudoti. Taip pat mes tikriname, ar jūsų duomenų naudojimas naujais tikslais gali turėti negatyvių pasekmių jūsų veiksmams.

Mes naudojame tik būtiną asmeninę informaciją

Mes apdorojame tik tuos jūsų duomenis, kurie yra tinkami aukščiau nurodytiems tikslams. Tikslas yra tik nustatyti, kurie duomenys, mums ir jums, yra naudingi. Tas pas galioja ir jūsų asmeniniams duomenims. Pavyzdžiui, mes niekada nenaudojame daugiau duomenų, negu reikia tam tikram atvejui. 

Prieš naudodamiesi jūsų asmeniniais duomenimis, patikriname, kaip galėtume minimizuoti jų naudojamą kiekį. Tap pat tikrinima, kurie duomenys gali būti anoniminiai ar pseudoanoniminiai. Mes tai padarysime, jei tai gali neigiamai paveikti mūsų įsipareigojimus ir paslaugas jums.

Mes naudojame tik tikrai reikalingą asmeninę informaciją

Mes renkame, apdorojame ir saugome tik tuos jūsų asmeninius duomenis, kurie reikalingi jūsų tikslui. Be to, bet kokia informacija reikalinga rinkti ir saugoti jūsų verslo informaciją gali būti nustatyta teisės aktais. Asmeninės informacijos tipas ir apimtis gali būti reikalinga pildant mūsų sutartį ir kitus teisinius susitarimus. Mes norime būti tikri, kad naudojame jūsų asmeninę informaciją tik jūsų asmeniniams tikslams. Taip pat, mūsų IT sistemose įrašyta, kiek jūsų asmeninės informacijos gali būti surinkta.Taip pat automatiškai nustatyta, kad informacijos naudojimas nėra labai platus, ir saugojimo laikas nėra labai ilgas. Apsaugoti jus nuo neautorizuoto prisijungimo prie asmeninių duomenų, mes pasitelkiame sprendimus, kurie leidžia prie jų prieiti tik atitinkamiems darbuotojams. Taip pat yra įtraukta apsauga nuo neriboto kiekio žmonių, galinčių prisijungti prie duomenų.

Mes tikriname ir atnaujiname jūsų asmeninę informaciją

Mes galime patvirtinti, kad jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos apdorojame, negali būti neteisingi ar klaidingi. Mes stengiamės nuolat atnaujinti jūsų asmeninius duomenis. Kadangi mūsų atliekamos paslaugos tiesiogiai priklauso nuo jūsų duomenų, prašome juos atnaujinti. Galite naudotis kontaktine informacija, nurodyta aukščiau. 

Norėdami užtikrinti jūsų duomenų saugumą ir kokybę, priėmėme vidinius sprendimus ir taisykles, tikrinant jūsų asmeninius duomenis. Ištrinsime jūsų duomenis, kai jie bus nebereikalingi tam, dėl ko juos rinkome ir saugojome.

Mes sulauksime jūsų sutikimo prieš naudojantis jūsų duomenimis

Sulauksime jūsų sutikimo prieš naudojantis jūsų duomenimis, kaip aprašyta aukščiau, jei neturėsime tam teisinio sutikimo. Informuosime jus apie bet kokius atvejus ir teisėtą jūsų asmeninių duomenų naudojimą.Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir jūs jo galite bet kada atsisakyti tiesiogiai susisiekę su mumis. 

Dėl informacijos prašome naudotis kontaktine informacija, nurodyta aukščiau. Jei mes norėsime naudotis jūsų informacija kitais, nei originaliais tikslais, mes informuosime jus apie naujus tikslus ir paprašysime jūsų sutikimo naudotis duomenimis, prieš pradėdami jais naudotis.

Mes nesidalinsime jūsų asmenine informacija be jūsų sutikimo

Jei dalinsimės jūsų asmenine informacija su partneriais ir kitais rinkos žaidėjais, ypač marketingo tikslais, mes būtinai sulauksime jūsų sutikimo ir paaiškinsime, kur jūsų duomenys bus naudojami. Jūs bet kuriuo metu galite to atsisakyti, taip pat atsisakyti bendradarbiavimo marketingo tikslais CPR Register. Neturėsime gauti jūsų sutikimo, jei būsime teisiškai priversti atskleisti jūsų asmeninius duomenis institucijoms. 

Mes sulauksime jūsų sutikimo prieš dalinantis jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis. Jei mes perduotumėme informaciją trečiosioms šalims, tai tik įsitikinę, kad jų taikoma asmeninių duomenų apsauga yra atitinkama pagal mūsų reikalavimus ir įstatymus. Be to, mes turime reikalavimų naudojant duomenis, taip pat dėl duomenų saugumo ir jūsų teisių užtikrinimo, pvz., skundžiantis Informacijos komisaro įstaigai.


Saugumas

Mes saugome jūsų asmeninę informaciją ir turime vidines duomenų apsaugos taisykles

Mes saugome visą jūsų asmeninę informaciją ir esame priėmę vidines duomenų apsaugos taisykles, kuriose yra instrukcijos ir priemonės, kaip apsaugoti jūsų asmeninius duomenis nuo jų sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neautorizuotų asmenų prisijungimo atveju. Mes sukūrėme visas procedūras, kad galėtų prisijungti tik tie, kurie gali dalintis jautria asmenine informacija ir informacija apie asmeninius pomėgius bei įpročius. Mes juos nuolat tikriname prisijungimų metų bei monitoringu. Nenorėdami prarasti informacijos, mes nuolat kuriame atsargines duomenų kopijas. 

Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio rizikuojate patirti diskriminaciją, tapatybės vagystę, finansinių nuostolių, reputacijos krizę ar kitų nemalonumų, pranešime ir jums, ir saugumo tarnybai, ir policijai.

Duomenų tiekėjai

Mes keičiamės jūsų duomenimis su kitais tiekėjais tik siekdami užtikrinti savo paslaugų tiekimą.

Slapukų naudojimas

Slapukai, tikslas ir tinkamumas

Mes naudojame slapukus identifikuoti jus ir jūsų įrangą, elgesį, siekdami optimizuoti mūsų puslapio veikimą, išsiaiškinti daugiau apie jus ir marketingo savo bei trečiųjų šalių tikslais.

Kas yra slapukai?

Daugiau galite perskaityti čia: Wikipedia: Slapukas

Trečiųjų šalių slapukai

Puslapis naudoja Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads ir Facebook sekimo programas, kurios diegia slapukus ir gali saugoti duomenis apie jus arba jūsų išsaugotus duomenis, taip pat pateikti būtent jums skirtą informaciją ar reklamas pvz. Google ir Facebook. Marketingo prasme, kaip įterptas kontekstas, gali būti naudojamas Google ir Facebook. Jei naudojatės šiais socialiniais tinklais, jūsų elgesys juose bus stebimas trečiųjų šalių ir socialiniai tinklai galės turėti prieigą prie jūsų profilio. Toks socialinių tinklų naudojimas nuo mūsų nepriklauso ir yra tik jūsų ir jų reikalas.

Slapukų atsisakymas

Jei nenorite, kad rinktumėme ir saugotumėme informaciją apie jus, slapukus galite išjungti interneto naršyklėje. Kaip tai padaryti, priklauso, kokia naršykle naudojatės.

Jūsų teisės

Jūs turite visas teises į savo asmeninius duomenis

Jūs turite visas teises prisijungti prie savo asmeninių duomenų. Jūs bet kada turite teisę žinoti, kokius duomenis apie jus turime ir naudojame. Jūs taip galite sužinoti, kiek ilgai duomenis laikysime ir kas gali apie juos žinoti, žinant kad jais dalinamės Lietuvoje ir užsienyje. Jei pageidausite, galime suteikti visus duomenis apie jus, kuriais naudojamės. Žinoma, gali būti trukdžių, susijusių su privatumu, verslo paslaptimis ar kitų žmonių intelektine nuosavybe. Savo informacijos galite teirautis čia: Mano duomenys.

Jūs turite teisę taisyti netikslius asmeninius duomenis

Jei jums atrodo, kad jūsų asmeninė informacija, su kuria dirbame, yra netiksli, visada galite ją pataisyti. Jums tereikia su mumis susisiekti, pranešti kokie yra netikslumai ir kaip juos ištaisyti. Kai paprašysite asmeninės informacijos korekcijų, mes dar turėsime patikrinti, ar tai atitinka sąlygas, ir pataisysime kuo greičiau.

Jūs turite teisę savo asmeninės informacijos ištrynimui arba anonimizavimui

Jūs turite teisę savo asmeninės informacijos ištrynimui arba anonimizavimui teisiniu keliu numatytu metu. Prašymas ištrinti ar anonimizuoti asmeninę informaciją. Turėkite omenyje, kad įstatymai reikalauja mūsų saugoti duomenis bent 5 metus. Tame tarpe ir sąskaitas.

Jūs galite nesutikti su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu

Jus galite nesutikti su savo asmeninių duomenų tvarkymu. Jūs taip pat galite nesutikti su jūsų duomenų naudojimu marketingo tikslais. Prieštaravimą galite išreikšti puslapio viršuje. Jei jūsų prieštaravimas bus patenkintas, užtikriname, kad jūsų asmeniniai duomenys bus tučtuojau pašalinti. Jūs turite teisę gauti mums pateiktus asmeninius duomenis ir tuos, kuriuos mes surinkome iš kitų šaltinių. Jei mes naudosimės jūsų duomenimis pagal sutartį, kurios šalimi esate, jūs vis tiek galite gauti savo duomenis. Jūs taip pat galite persiųsti duomenis kitam organizatoriui. Jei norėsite savo duomenų, tinkamų dalinimuisi, gausite iš mūsų informaciją. Jei norite prisijungti prie savo duomenų, juos koreguoti ar ištrinti, ar turite klausimų dėl jūsų duomenų naudojimo, mes viską ištyrinėsime, kai tik bus galima ir atsakysime jums kuo greičiau.

Skundai

Jei manote, kad mes nevykdome savo įsipareigojimų, prašome susisiekti su mūsų duomenų valdytojais dpo@mybestbook.com.